Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia fasády a priľahlého verejného priestoru DK Zrkadlový háj

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 18821776 | Kód: 1/2022/DKZH/vo/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 4 - príloha - 28978 - WNP Vysvetlenie
2022\06\22
22.06.2022
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2022\06\22
22.06.2022
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2022\06\21
21.06.2022
 Príloha č. 2 SP upravená ZoD Príloha
2022\06\16
16.06.2022
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\06\15
15.06.2022
 Súťažné podklady - 28978 - WNP Súťažné podklady
2022\06\15
15.06.2022
 Súťažné podklady - Krycí list ponuky Súťažné podklady
2022\06\09
09.06.2022
 Súťažné podklady časť PD - 1/2022/DKZH/vo/po Súťažné podklady
2022\06\09
09.06.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 1/2022/DKZH/vo/po Výzva na predloženie ponuky
2022\06\09
09.06.2022
22.07.2024 18:25:13