Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA prostredníctvom stravovacích poukážok

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 19155381

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Informácia o výsledku a poradí do profilu UVO Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\11\22
22.11.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania zverejnené vo VVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania zverejnené v Ú.v. Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\07
07.10.2019
 Súťažné podklady časť A1 Súťažné podklady
2019\10\07
07.10.2019
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2019\10\04
04.10.2019
 Príloha č. 2 SP Rámcová dohoda Príloha
2019\10\04
04.10.2019
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\10\04
04.10.2019
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2019\10\04
04.10.2019
 Súťažné podklady časť A2 Súťažné podklady
2019\10\04
04.10.2019
 Súťažné podklady časť A1 Súťažné podklady
2019\10\04
04.10.2019
22.07.2024 18:36:18