Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Nákup notebookov a príslušenstva

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 22958915 | Kód: 2/2022/SPF

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 4 - 2/2022/SPF Príloha
2022\07\04
04.07.2022
 Príloha č. 3 - 2/2022/SPF Príloha
2022\07\04
04.07.2022
 Príloha č. 2 - 2/2022/SPF Príloha
2022\07\04
04.07.2022
 Príloha č. 1 - 2/2022/SPF Príloha
2022\07\04
04.07.2022
 Súťažné podklady - 2/2022/SPF Súťažné podklady
2022\07\04
04.07.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 2/2022/SPF Výzva na predloženie ponuky
2022\07\04
04.07.2022
22.07.2024 19:46:44