Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

ZŠ Vajanského Skalica – Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia

Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz) |  ID: 23433003 | Kód: 5/2022/Skalica/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 44487-WYP Ostatné dokumenty
2023\11\01
01.11.2023
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\11\08
08.11.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 44487-WYP Výzva na predloženie ponuky
2022\10\21
21.10.2022
 Súťažné podklady - PD komplet - 5/2022/Skalica/po Súťažné podklady
2022\10\21
21.10.2022
 Súťažné podklady - Rozpočet zadanie 5/2022/Skalica/po Súťažné podklady
2022\10\21
21.10.2022
 Príloha č. 3 - 5/2022/Skalica/po Príloha
2022\10\21
21.10.2022
 Príloha č. 2 - 5/2022/Skalica/po Príloha
2022\10\21
21.10.2022
 Príloha SP č. 1 - 5/2022/Skalica/po Príloha
2022\10\21
21.10.2022
 Súťažné podklady časť A1, A2 - 5/2022/Skalica/po Súťažné podklady
2022\10\21
21.10.2022
22.07.2024 20:06:16