Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Technológie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 24213415 | Kód: 1/2021/vo/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o vyhodnotení ponúk a poradí Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\23
23.09.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania zverejnené vo VVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\08\26
26.08.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Ú.v. Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\08\25
25.08.2021
 Príloha č. 4 JED Príloha
2021\08\25
25.08.2021
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\08\25
25.08.2021
 Príloha č. 2 Návrh KZ Príloha
2021\08\25
25.08.2021
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\08\25
25.08.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\08\25
25.08.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\08\25
25.08.2021
22.07.2024 18:18:28