Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Kompostáreň Komárno stavebné práce II

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 27850269 | Kód: 6/2021/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o vyhodnotení ponúk a poradí Ostatné dokumenty
2022\01\23
23.01.2022
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\12\20
20.12.2021
 Súťažné podklady Výkaz výmer, rozpočet Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\12\01
01.12.2021
 Príloha č. 2 Návrh ZoD Príloha
2021\12\01
01.12.2021
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady - Stavebné povolenie Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady -PD komplet Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady Výkresy Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady - 27634 Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 27634 Výzva na predloženie ponuky
2021\12\01
01.12.2021
22.07.2024 19:41:38