Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Envirocentrum Šatlavárky Modra

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 32165528 | Kód: 1/2021/VO/Modra/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty Oznámenie o zrušení VO Ostatné dokumenty
2021\11\23
23.11.2021
 Ostatné dokumenty Oznámenie o zrušení Ostatné dokumenty
2021\11\23
23.11.2021
 Súťažné podklady PD SO08 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady PD SO07 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady PD SO06 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady PD SO05 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady PD SO04 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady PD SO03 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady PD SO02 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady PD SO01 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady PD Požiarna ochrana Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady POV Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady PD - technické správy a výkresy Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady - PD - výkazy výmer Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 SP Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\10\29
29.10.2021
 SP Príloha č. 2 návrh ZoD Príloha
2021\10\29
29.10.2021
 SP Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady - Rozhodnutie vodoprávka Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady - Stavebné povolenie Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady Rozpočet diela celkový Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 51545 Výzva na predloženie ponuky
2021\10\29
29.10.2021
22.07.2024 19:28:40