Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém II

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 34827894

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 9 Vysvetlenie
2020\03\26
26.03.2020
 Vysvetlenie č. 8 Vysvetlenie
2020\03\26
26.03.2020
 Vysvetlenie č. 7 - Krycí list ponuky Vysvetlenie
2020\03\25
25.03.2020
 Vysvetlenie č. 6 Vysvetlenie
2020\03\20
20.03.2020
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2020\03\18
18.03.2020
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2020\03\16
16.03.2020
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2020\03\16
16.03.2020
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2020\03\11
11.03.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\03\05
05.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 10732-WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\03\02
02.03.2020
 SP PD Súťažné podklady
2020\03\02
02.03.2020
 SP Rozpočet zadanie Súťažné podklady
2020\03\02
02.03.2020
 Príloha č. 3 SP Príloha
2020\03\02
02.03.2020
 Príloha č. 2 SP ZoD Príloha
2020\03\02
02.03.2020
 Príloha č. 1 SP Príloha
2020\03\02
02.03.2020
 SP časť C Súťažné podklady
2020\03\02
02.03.2020
 SP časť B Súťažné podklady
2020\03\02
02.03.2020
 SP časť A1 A2 Súťažné podklady
2020\03\02
02.03.2020
22.07.2024 19:30:41