Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 36648895 | Kód: 3/2021/vo/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 41455 Ostatné dokumenty
2021\10\05
05.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3/2021/vo/po Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\20
20.09.2021
 Vysvetlenie upravený návrh ZoD Vysvetlenie
2021\09\09
09.09.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\09\09
09.09.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\08\24
24.08.2021
 Súťažné podklady Ohlásenie stavby Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady - tepelno-technický posudok Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady PD Situácia A01 Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady Súhrnná technická správa Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady PD Architektúra Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady Zadanie komplet Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\08\20
20.08.2021
 Príloha č. 2 Návrh ZoD Príloha
2021\08\20
20.08.2021
 Príloha -č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\08\20
20.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 3/2021/vo/po Výzva na predloženie ponuky
2021\08\20
20.08.2021
22.07.2024 20:14:17