Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 37193778 | Kód: 2/2021/VO/Poltár/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Oznámenie o postupe obstarávania zákazky Ostatné dokumenty
2021\10\18
18.10.2021
 Zrušenie VO odoslané na zverejnenie do Vestníka VO Ostatné dokumenty
2021\10\05
05.10.2021
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\10\05
05.10.2021
 Vysvetlenie č. 2 - príloha Upravené výkazy výmer Vysvetlenie
2021\10\04
04.10.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\10\04
04.10.2021
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\09\09
09.09.2021
 Príloha č. 2 ZoD Príloha
2021\09\09
09.09.2021
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\09\09
09.09.2021
 Príloha - PD komplet Príloha
2021\09\09
09.09.2021
 Súťažné podklady - Zadanie komplet Súťažné podklady
2021\09\09
09.09.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\09\09
09.09.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\09\09
09.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 2/2021/VO/Poltár/po Výzva na predloženie ponuky
2021\09\09
09.09.2021
22.07.2024 18:53:51