Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy bývalej polikliniky na parc. č. 950 v k.ú. Komárno

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 38405843

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku a poradí Ostatné dokumenty
2021\06\16
16.06.2021
 Príloha k vysvetleniu č. 3 - príloha SP č. 3 Krycí list ponuky upravený Príloha
2021\04\29
29.04.2021
 Vysvetlenie č. 3 - Krycí list ponuky Vysvetlenie
2021\04\29
29.04.2021
 Vysvetlenie č. 2 - príloha upravený návrh ZoD Vysvetlenie
2021\04\26
26.04.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\04\26
26.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 18215-WYS - korigent Výzva na predloženie ponuky
2021\04\23
23.04.2021
 Vysvetlenie č. 1 - príloha Oprava zverejnenej výzvy Vysvetlenie
2021\04\21
21.04.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\04\21
21.04.2021
 Súťažné podklady - časť B Súťažné podklady
2021\04\20
20.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 18215-WYS Výzva na predloženie ponuky
2021\04\12
12.04.2021
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2021\04\12
12.04.2021
 Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2021\04\12
12.04.2021
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\04\12
12.04.2021
 Súťažné podklady - 18215-WYS Súťažné podklady
2021\04\12
12.04.2021
 Súťažné podklady - 18215-WYS Súťažné podklady
2021\04\12
12.04.2021
22.07.2024 19:47:28