Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Štúdia „Dodatočné posúdenie vybraných MVE na rieke Hron“ časť Ichtyologické prieskumy

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 39187015 | Kód: 1/2021/vo/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - informácia o výsledku VO Ostatné dokumenty
2021\11\27
27.11.2021
 Ostatné dokumenty Oznámenie o zrušení príloha Ostatné dokumenty
2021\11\25
25.11.2021
 Ostatné dokumenty Oznámenie o zrušení VO Ostatné dokumenty
2021\11\25
25.11.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\08\18
18.08.2021
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Príloha č. 2 Návrh zmluvy Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\08\06
06.08.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\08\06
06.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 1/2021/vo/po Výzva na predloženie ponuky
2021\08\06
06.08.2021
22.07.2024 19:17:58