Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse CS350ST-MS1100-HDT a Cruse CS155ST-VR1100-HDM

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 41742932 | Kód: 1/2020/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania CRUSE - korigent č. 1 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\16
16.02.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - korigent zverejnený v Ú.v. Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\15
15.02.2021
 Vysvetlenie č. 1 - príloha Vysvetlenie
2021\02\10
10.02.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\02\10
10.02.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania zverejnené v Ú.v. Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\01\28
28.01.2021
 Príloha č. 4 SP Príloha
2021\01\28
28.01.2021
 Príloha č. 3 SP Príloha
2021\01\28
28.01.2021
 Príloha č. 2 SP Príloha
2021\01\28
28.01.2021
 Príloha č. 1 Príloha
2021\01\28
28.01.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\01\28
28.01.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\01\28
28.01.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 1/2020/VO/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\01\28
28.01.2021
22.07.2024 19:26:04