Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie verejnej MHD v Skalici

Bežný postup pre podlimitné zákazky |  ID: 48715468 | Kód: 4/2022/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 40532 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\09\23
23.09.2022
 Vysvetlenie č. 1 príloha č. 2 Vysvetlenie
2022\09\23
23.09.2022
 Vysvetlenie č. 1 príloha č. 1 Vysvetlenie
2022\09\23
23.09.2022
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\09\23
23.09.2022
 Príloha č. 3 SP - 40532 Príloha
2022\09\13
13.09.2022
 Príloha č. 4 zmluvy - 40532 Príloha
2022\09\13
13.09.2022
 Príloha č. 2 SP - 40532 Príloha
2022\09\13
13.09.2022
 Príloha č. 1 SP - 40532 Príloha
2022\09\13
13.09.2022
 Súťažné podklady časť B - 40532 Súťažné podklady
2022\09\13
13.09.2022
 Súťažné podklady časť A1, A2- 40532 Súťažné podklady
2022\09\13
13.09.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 40532 Výzva na predloženie ponuky
2022\09\13
13.09.2022
22.07.2024 18:35:37