Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 50299755

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dokumenty zadávateľa - Informácia o výsledku a poradí, odôvodnenie nezrušenia VO Dokumenty zadávateľa
2019\08\14
14.08.2019
 Súťažné podklady - 17060-MSS Súťažné podklady
2019\07\15
15.07.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Ú.v. 12.7.2019 zn. 2019-S 133-327389 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\07\15
15.07.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 17060-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\07\15
15.07.2019
 Dokumenty na profile - 17060-MSS Dokumenty na profile
2019\07\15
15.07.2019
22.07.2024 19:15:04