Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Konsolidácia a migrácia F5 WAF infraštruktúry a ďalších služieb

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 53953138

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 12299 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\05\07
07.05.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 12299 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\05\07
07.05.2024
 Príloha SP- Konsolidácia a migrácia F5 WAF infraštru Príloha
2024\05\06
06.05.2024
 Súťažné podklady - Konsolidácia a migrácia F5 WAF infraštru Súťažné podklady
2024\05\06
06.05.2024
 Súťažné podklady - Konsolidácia a migrácia F5 WAF infraštru Súťažné podklady
2024\05\06
06.05.2024
22.07.2024 18:40:56