Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Sťahovacie služby a likvidácia majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe a užívaní rezortu prokuratúry Slovenskej republiky

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 54673289

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - Sťahovacie služby a likvidácia majetku š Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\06\08
08.06.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Sťahovacie služby a likvidácia majetku š Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\06\06
06.06.2024
 Príloha č. 3 Sťahovacie služby a likvidácia majetku š Príloha
2024\06\06
06.06.2024
 Príloha č. 2 - Sťahovacie služby a likvidácia majetku š Príloha
2024\06\06
06.06.2024
 Príloha č. 1- Sťahovacie služby a likvidácia majetku š Príloha
2024\06\06
06.06.2024
 Súťažné podklady - Sťahovacie služby a likvidácia majetku š Súťažné podklady
2024\06\06
06.06.2024
22.07.2024 18:12:10