Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Technologické zariadenia

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 54758779 | Kód: 1/2023/NPPC/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie príloha č. 2 SP upravená Kúpna zmluva - 10540 Vysvetlenie
2023\03\21
21.03.2023
 Vysvetlenie č. 1 - 10540 Vysvetlenie
2023\03\21
21.03.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Ú.v. Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\03\09
09.03.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 10540 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\03\09
09.03.2023
 Príloha č. 3 SP - 1/2023/NPPC/po Príloha
2023\03\08
08.03.2023
 Príloha č. 2 SP - 1/2023/NPPC/po Príloha
2023\03\08
08.03.2023
 Príloha č. 1 SP - 1/2023/NPPC/po Príloha
2023\03\08
08.03.2023
 Súťažné podklady - 1/2023/NPPC/po Súťažné podklady
2023\03\08
08.03.2023
 Súťažné podklady - 1/2023/NPPC/po Súťažné podklady
2023\03\08
08.03.2023
22.07.2024 19:04:19