Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 55874075 | Kód: 1/2021/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 1/2021/VO/po Ostatné dokumenty
2021\07\30
30.07.2021
 Ostatné dokumenty - 1/2021/VO/po Ostatné dokumenty
2021\07\30
30.07.2021
 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\21
21.06.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\05\11
11.05.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\05\03
03.05.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 1/2021/VO/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\04\26
26.04.2021
 Príloha č. 4 SP JED Príloha
2021\04\23
23.04.2021
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\04\23
23.04.2021
 Príloha č. 2 Návrh zmluvy Príloha
2021\04\23
23.04.2021
 Príloha č. 1 k SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\04\23
23.04.2021
 Súťažné podklady časť C Spôsob určenia ceny Súťažné podklady
2021\04\23
23.04.2021
 Súťažné podklady časť B Opis predmetu zákazky Súťažné podklady
2021\04\23
23.04.2021
 Súťažné podklady - časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 1/2021/VO/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\04\23
23.04.2021
22.07.2024 19:28:02