Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 56865294

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku VO Ostatné dokumenty
2020\04\27
27.04.2020
 Príloha č. 3 doplnená Príloha
2020\03\11
11.03.2020
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2020\03\09
09.03.2020
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2020\03\03
03.03.2020
 Vysvetlenie č. 1 - príloha Vysvetlenie
2020\03\03
03.03.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\03\03
03.03.2020
 Príloha PD 7. Strojná technológia úpravy vody a potr. rozvody Príloha
2020\02\18
18.02.2020
 Príloha PD 6. PPB Príloha
2020\02\18
18.02.2020
 Príloha PD 5. Elektro Príloha
2020\02\18
18.02.2020
 Príloha PD 4. Vykurovanie Príloha
2020\02\18
18.02.2020
 Príloha PD 3. Zdravotechnika Príloha
2020\02\18
18.02.2020
 Príloha PD 2. Statika Príloha
2020\02\18
18.02.2020
 Príloha PD 1. Bazén Príloha
2020\02\18
18.02.2020
 Príloha PD Slepý rozpočet - zadanie Príloha
2020\02\18
18.02.2020
 Súťažné podklady - príloha č. 3 Súťažné podklady
2020\02\18
18.02.2020
 Súťažné podklady - príloha č. 2 Súťažné podklady
2020\02\18
18.02.2020
 Súťažné podklady príloha č. 1 Súťažné podklady
2020\02\18
18.02.2020
 Súťažné podklady 3 Súťažné podklady
2020\02\18
18.02.2020
 Súťažné podklady 2 Súťažné podklady
2020\02\18
18.02.2020
 Súťažné podklady 1 Súťažné podklady
2020\02\18
18.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 9865-WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\02\18
18.02.2020
22.07.2024 19:11:23