Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre II

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 56892644 | Kód: 2/2019/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku a poradí do profilu - oprava Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\06\10
10.06.2019
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí do profilu Ostatné dokumenty
2019\05\31
31.05.2019
 Vysvetlenie SP č. 1 Vysvetlenie
2019\04\16
16.04.2019
 Súťažné podklady - 6827-WYP Súťažné podklady
2019\04\09
09.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 6827-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\04\09
09.04.2019
 Príloha PD Slepý rozpočet 2. etapa Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha PD Slepý rozpočet 1. etapa Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha č. 2 SP Návrh ZoD Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha k SP - PD Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu Nitra Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha k SP Slepý rozpočet 2. etapa Príloha
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha k SP Slepý rozpočet 1. etapa Príloha
2019\04\08
08.04.2019
22.07.2024 20:10:55