Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Register účtovnej evidencie pasív

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 57356448

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 15226-MSS oznámenie o výsledku VVO Ostatné dokumenty
2019\10\17
17.10.2019
 Ostatné dokumenty - 15226-MSS oznámenie o výsledku Ú.v. Ostatné dokumenty
2019\10\17
17.10.2019
 Informácia o výsledku a poradí na profile VO Ostatné dokumenty
2019\09\21
21.09.2019
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2019\07\10
10.07.2019
 Dokumenty na profile - 15226-MSS Dokumenty na profile
2019\06\28
28.06.2019
 Súťažné podklady - Register účtovnej evidencie pasív Súťažné podklady
2019\06\27
27.06.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Register účtovnej evidencie pasív Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\27
27.06.2019
22.07.2024 19:05:07