Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Strojno-technologické vybavenie zberného dvora

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 57512468 | Kód: 1/2022/Chotín/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 3 SP - 1/2022/Chotín/po Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha č. 2 SP - 1/2022/Chotín/po Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha č. 1 SP - 1/2022/Chotín/po Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Súťažné podklady časť B - 1/2022/Chotín/po Súťažné podklady
2022\11\18
18.11.2022
 Súťažné podklady časť A1, A2- 1/2022/Chotín/po Súťažné podklady
2022\11\18
18.11.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 1/2022/Chotín/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\11\18
18.11.2022
22.07.2024 19:59:34