Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky BIONERGY, a.s. II

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 62123543 | Kód: 2/2018/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku vo VVO Dokumenty zadávateľa
2019\04\03
03.04.2019
 Oznámenie o výsledku v Ú.v. Dokumenty zadávateľa
2019\04\03
03.04.2019
 Vysvetlenie č. 1 - Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabili Vysvetlenie
2019\01\27
27.01.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabili Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\21
21.12.2018
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabili Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\21
21.12.2018
22.07.2024 18:59:58