Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Potraviny 2024

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 64679754

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty Oznámenie o výsledku VVO - 8716-MST Ostatné dokumenty
2024\06\10
10.06.2024
 Informácia o výsledku a poradí - 8716-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\05\24
24.05.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Potraviny 2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\03\27
27.03.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Potraviny 2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\03\27
27.03.2024
 Súťažné podklady - Potraviny 2024 Súťažné podklady
2024\03\22
22.03.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Potraviny 2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\03\22
22.03.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Potraviny 2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\03\19
19.03.2024
 Príloha č. 3 KZ - Potraviny 2024 Príloha
2024\03\19
19.03.2024
 Príloha č. 3 SP - Potraviny 2024 Príloha
2024\03\19
19.03.2024
 Príloha č. 2 SP - Potraviny 2024 Príloha
2024\03\19
19.03.2024
 Príloha č. 1 k SP - Potraviny 2024 Príloha
2024\03\19
19.03.2024
 Súťažné podklady - Potraviny 2024 Súťažné podklady
2024\03\19
19.03.2024
22.07.2024 19:02:54