Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M SNP v Banskej Bystrici

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 66488962 | Kód: 2/2020/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania korigent č. 1 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\16
16.02.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - korigent zverejnený v Ú.v. Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\15
15.02.2021
 Vysvetlenie č. 2 - príloha č. 1 Vysvetlenie
2021\02\10
10.02.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\02\10
10.02.2021
 Príloha k vysvetleniu č. 1 - upravený návrh servisnej zmluvy Príloha
2021\01\22
22.01.2021
 Vysvetlenie č. 1 Príloha SP č. 2 - upravené znenie servisnej zmluvy Vysvetlenie
2021\01\22
22.01.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2/2020/VO/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\01\20
20.01.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2/2020/VO/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\01\19
19.01.2021
 Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
 Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
 Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
 Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
 Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
 Súťažné podklady - 2/2020/VO/po Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
22.07.2024 19:22:50