Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 68190433 | Kód: 1/2022/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\04\07
07.04.2022
 Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Príloha PD So 02 Elektro Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Príloha PD SO 01.2 časť B Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Príloha PD SO 01.1 časť A Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Príloha -PD celková situácia Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Súťažné podklady - zadanie Súťažné podklady
2022\03\25
25.03.2022
 Súťažné podklady časť A2, A2 Súťažné podklady
2022\03\25
25.03.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 17499-WYP Výzva na predloženie ponuky
2022\03\25
25.03.2022
22.07.2024 19:02:04