Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia budovy Koruna, bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne II

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 69839498 | Kód: 6/2018/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku a poradí do profilu Ostatné dokumenty
2019\09\21
21.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - korigent Výzva na predloženie ponuky
2019\04\23
23.04.2019
 Vysvetlenie - 6266-WYP Vysvetlenie
2019\04\18
18.04.2019
 Súťažné podklady úprava LPP a LOP - 6266-WYP Súťažné podklady
2019\04\18
18.04.2019
 Súťažné podklady - 6266-WYP - úprava Súťažné podklady
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha PD SO12 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha PD SO11 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha PD SO10 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha PD SO09 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha PD SO08 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha PD SO07 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha PD SO03 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha PD SO03 Fotodokumentácia - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha PD SO01- 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha Rozpočet - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha č. 3 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha č. 2 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Príloha č. 1 - 6266-WYP Príloha
2019\04\03
03.04.2019
 Súťažné podklady - 6266-WYP Súťažné podklady
2019\04\03
03.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 6266-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\04\03
03.04.2019
22.07.2024 19:16:01