Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou MFK Skalica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 71696188 | Kód: 3/2021/VO/Skalica/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 59036 Ostatné dokumenty
2022\03\30
30.03.2022
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2022\01\19
19.01.2022
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\12\21
21.12.2021
 Príloha č. 2 SP Príloha
2021\12\17
17.12.2021
 Súťažné podklady - Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2021\12\17
17.12.2021
 Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady
2021\12\17
17.12.2021
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\12\17
17.12.2021
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\12\17
17.12.2021
 Súťažné podklady - stavebné povolenie Súťažné podklady
2021\12\17
17.12.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\12\17
17.12.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\12\17
17.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 59036 Výzva na predloženie ponuky
2021\12\17
17.12.2021
22.07.2024 19:48:54