Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vinohradnícke cyklotrasy v Skalici – časť Hliníky a Mokré Hory

Bežný postup pre podlimitné zákazky |  ID: 73620651 | Kód: 3/2022/VO/Skalica/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 6 Vysvetlenie
2022\05\11
11.05.2022
 Vysvetlenie č. 5 - príloha ZoD Vysvetlenie
2022\05\04
04.05.2022
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2022\05\04
04.05.2022
 Vysvetlenie č. 4 - príloha Vysvetlenie
2022\05\04
04.05.2022
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2022\05\04
04.05.2022
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2022\04\28
28.04.2022
 Príloha k vysvetleniu č. 2 Príloha
2022\04\28
28.04.2022
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2022\04\28
28.04.2022
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\04\25
25.04.2022
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2022\04\22
22.04.2022
 Súťažné podklady - zadanie Súťažné podklady
2022\04\22
22.04.2022
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2022\04\22
22.04.2022
 Príloha č. 2 ZoD Príloha
2022\04\22
22.04.2022
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2022\04\22
22.04.2022
 Súťažné podklady - 21552 Súťažné podklady
2022\04\22
22.04.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 21552 Výzva na predloženie ponuky
2022\04\22
22.04.2022
22.07.2024 19:12:30