Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 74283858

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 5 - príloha upravená ZoD Vysvetlenie
2020\05\26
26.05.2020
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2020\05\26
26.05.2020
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2020\05\26
26.05.2020
 Vysvetlenie č. 3 príloha upravený výkaz výmer Vysvetlenie
2020\05\23
23.05.2020
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2020\05\23
23.05.2020
 Vysvetlenie č. 2 Rozdelenie predmetu zákazky Vysvetlenie
2020\05\17
17.05.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\05\12
12.05.2020
 Súťažné podklady Výkres - poloha Súťažné podklady
2020\05\07
07.05.2020
 Súťažné podklady PD Telocvičňa bleskozvod Súťažné podklady
2020\05\07
07.05.2020
 Súťažné podklady Foto 6 Súťažné podklady
2020\05\07
07.05.2020
 Súťažné podklady Foto 5 Súťažné podklady
2020\05\07
07.05.2020
 Súťažné podklady Foto 4 Súťažné podklady
2020\05\07
07.05.2020
 Súťažné podklady Foto 3 Súťažné podklady
2020\05\07
07.05.2020
 Súťažné podklady Foto 2 Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady Foto 1 Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady Technická správa Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady Súhrnná správa Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady Sprievodná správa Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady výkaz výmer telocvičňa zadanie Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady - Výkaz výmer kotolňa zadanie Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady príloha č. 4 Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady príloha č. 3 Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady príloha č. 2 Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady príloha č. 1 Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady časť C Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2020\05\06
06.05.2020
22.07.2024 18:20:08