Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Úprava komunikácie medzi garážami a priľahlé spevnené plochy na ul. 13. januára

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 77424552 | Kód: 1/2021/vo/poltar/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\09\09
09.09.2021
 Príloha SP - výškopis a polohopis Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha SP - PD komplet Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha SP Zadanie Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha č. 2 SP návrh ZoD Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\08\19
19.08.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\08\19
19.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 1/2021/vo/poltar/po Výzva na predloženie ponuky
2021\08\19
19.08.2021
22.07.2024 19:46:12