Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zmluvný výskum

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 78121671 | Kód: 2/2021/vo/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2021\11\04
04.11.2021
 Príloha č. 2 SP Návrh zmluvy Príloha
2021\11\04
04.11.2021
 Príloha č. 1 SP Príloha
2021\11\04
04.11.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\11\04
04.11.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\11\04
04.11.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 53578 Výzva na predloženie ponuky
2021\11\04
04.11.2021
22.07.2024 19:18:26