Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Typový exteriérový mobiliár

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 78455664 | Kód: PB5/NI-1/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 3 SP - ČV - Krycí list ponuky - 48028 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha č. 2 SP - 48028 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha č. 1 SP 48028 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Súťažné podklady časť B Technická správa- 48028 Súťažné podklady
2022\11\18
18.11.2022
 Súťažné podklady časť B Technické listy - 48028 Súťažné podklady
2022\11\18
18.11.2022
 Súťažné podklady časť B - 48028 Súťažné podklady
2022\11\18
18.11.2022
 Súťažné podklady časť A Súťažné podklady
2022\11\18
18.11.2022
 Výzva na predloženie ponúk - 48028 Výzva na predloženie ponúk
2022\11\18
18.11.2022
22.07.2024 20:14:52