Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zber, preprava a spracovanie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 79765121

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 34900 Ostatné dokumenty
2024\01\30
30.01.2024
 Ostatné dokumenty - 34900 Ostatné dokumenty
2024\01\30
30.01.2024
 Vysvetlenie č. 4 príloha č. 2 Vysvetlenie
2023\11\21
21.11.2023
 Vysvetlenie č. 4 príloha č. 1 Vysvetlenie
2023\11\21
21.11.2023
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2023\11\21
21.11.2023
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2023\11\17
17.11.2023
 Vysvetlenie - 34900 Vysvetlenie
2023\11\16
16.11.2023
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2023\11\13
13.11.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 34900 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\10\27
27.10.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Zber, preprava a spracovanie vybraných k Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\10\26
26.10.2023
 Príloha - Zber, preprava a spracovanie vybraných k Príloha
2023\10\26
26.10.2023
 Príloha - Zber, preprava a spracovanie vybraných k Príloha
2023\10\26
26.10.2023
 Súťažné podklady - Zber, preprava a spracovanie vybraných k Súťažné podklady
2023\10\26
26.10.2023
22.07.2024 19:13:02