Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 82074338 | Kód: 1/2021//VO/GP/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 43511-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\09\20
20.09.2021
 Súťažné podklady príloha č. 2 SLA Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Súťažné podklady časť A1 a A2 Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Súťažné podklady príloha č. 11 SLA Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Súťažné podklady príloha č. 10 SLA Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Súťažné podklady príloha č. 5 Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Súťažné podklady príloha č. 4 JED Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Súťažné podklady príloha č. 3 Krycí list ponuky Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Súťažné podklady príloha č. 1 Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 1/2021//VO/GP/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\09\17
17.09.2021
22.07.2024 18:32:31