Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE ODKRYTÝCH ARCHITEKTÚR ZRÚCANINY HRADU DEVÍN

Bežný postup pre podlimitné zákazky |  ID: 85722755 | Kód: 1/2022/VO/MMB/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2022\06\01
01.06.2022
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\05\31
31.05.2022
 Príloha č. 2 ZoD Príloha
2022\05\16
16.05.2022
 Príloha č. 2 ZoD prílohy č. 4 - 6 ZoD Príloha
2022\05\16
16.05.2022
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2022\05\16
16.05.2022
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2022\05\16
16.05.2022
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2022\05\16
16.05.2022
 Súťažné podklady PD Súťažné podklady
2022\05\16
16.05.2022
 Súťažné podklady Rozpočet - zadanie Súťažné podklady
2022\05\16
16.05.2022
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2022\05\16
16.05.2022
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2022\05\16
16.05.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 26690 Výzva na predloženie ponuky
2022\05\16
16.05.2022
22.07.2024 19:17:30