Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Kompostáreň Komárno - stavebné práce

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 86119534 | Kód: 5/2021/VO/Komárno/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Oznámenie o zrušení VO - príloha Ostatné dokumenty
2021\11\29
29.11.2021
 Ostatné dokumenty - Oznámenie o zrušení VO Ostatné dokumenty
2021\11\29
29.11.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\11\11
11.11.2021
 Súťažné podklady PD Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady Rozpočet zadanie Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady Požiarna ochrana Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2021\10\29
29.10.2021
 Príloha č. 2 SP Návrh ZoD Príloha
2021\10\29
29.10.2021
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady - Stavebné povolenie Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\10\29
29.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 51542 Výzva na predloženie ponuky
2021\10\29
29.10.2021
22.07.2024 19:09:44