Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Prenájom multifunkčných zariadení

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 86431707

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 4 - Prenájom multifunkčných zariadení Vysvetlenie
2024\07\09
09.07.2024
 Vysvetlenie č. 3 Prenájom multifunkčných zariadení Vysvetlenie
2024\07\08
08.07.2024
 Vysvetlenie č. 2 príloha Rámcová dohoda upravená Prenájom multifunkčných zariadení Vysvetlenie
2024\07\03
03.07.2024
 Vysvetlenie č. 2 príloha Časť B Podrobný opis predmetu zákazky upravený Prenájom multifunkčných zariadení Vysvetlenie
2024\07\03
03.07.2024
 Vysvetlenie č. 2 - Prenájom multifunkčných zariadení Vysvetlenie
2024\07\03
03.07.2024
 Vysvetlenie č. 1 - príloha č. 2 SP Rámcová dohoda upravená - Prenájom multifunkčných zariadení Vysvetlenie
2024\06\28
28.06.2024
 Vysvetlenie č. 1 - Prenájom multifunkčných zariadení Vysvetlenie
2024\06\28
28.06.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Prenájom multifunkčných zariadení Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\06\20
20.06.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Ú.v. - Prenájom multifunkčných zariadení Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\06\19
19.06.2024
 Príloha č. 3 - Prenájom multifunkčných zariadení Príloha
2024\06\19
19.06.2024
 Príloha č. 2 - Prenájom multifunkčných zariadení Príloha
2024\06\19
19.06.2024
 Príloha č. 1 - Prenájom multifunkčných zariadení Príloha
2024\06\19
19.06.2024
 Súťažné podklady časť B - Prenájom multifunkčných zariadení Súťažné podklady
2024\06\19
19.06.2024
 Súťažné podklady časť A1, A2- Prenájom multifunkčných zariadení Súťažné podklady
2024\06\19
19.06.2024
22.07.2024 18:59:27