Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 87332334 | Kód: 2/2022/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2022\04\07
07.04.2022
 Vysvetlenie č. 1 - príloha Vysvetlenie
2022\04\05
05.04.2022
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\04\05
05.04.2022
 Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Príloha PD parkoviská Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Zadanie Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Súťažné podklady časť C Súťažné podklady
2022\03\25
25.03.2022
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2022\03\25
25.03.2022
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2022\03\25
25.03.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 17500-WYP Výzva na predloženie ponuky
2022\03\25
25.03.2022
22.07.2024 20:06:54