Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť 2021

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 87502895 | Kód: 2/2021/VO/GP/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2022\01\18
18.01.2022
 Vysvetlenie č. 3 SP Vysvetlenie
2022\01\17
17.01.2022
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2022\01\14
14.01.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 59527-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\12\23
23.12.2021
 Príloha č. 5 SP Príloha
2021\12\22
22.12.2021
 Príloha č. 4 SP Príloha
2021\12\22
22.12.2021
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2021\12\22
22.12.2021
 Príloha č. 2 SP návrh zmluvy Príloha
2021\12\22
22.12.2021
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\12\22
22.12.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\12\22
22.12.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2, A3 Súťažné podklady
2021\12\22
22.12.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2/2021/VO/GP/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\12\22
22.12.2021
22.07.2024 18:28:20