Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 87973100 | Kód: 7/2020/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2020\06\30
30.06.2020
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2020\06\26
26.06.2020
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2020\06\19
19.06.2020
 Vysvetlenie č. 1 - príloha č. 2 SP upravený návrh ZoD Vysvetlenie
2020\06\17
17.06.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\06\17
17.06.2020
 Príloha k SP - Fotovoltarika rozpis Príloha
2020\06\15
15.06.2020
 Príloha PD výkaz výmer a rozpočet zadanie Príloha
2020\06\08
08.06.2020
 Príloha č. 2 Návrh ZoD Príloha
2020\06\08
08.06.2020
 Príloha PD UK, VZT, ZTI Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Príloha PD Statika Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Príloha PD Požiarna ochrana Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Príloha PD Fotovoltarika Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Príloha PD Energetické hodnotenie Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Príloha PD Elektro Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Príloha PD architektúra Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Príloha č. 4 SP Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Príloha č. 3 SP Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Príloha č. 1 k SP Príloha
2020\06\07
07.06.2020
 Súťažné podklady - časť C Súťažné podklady
2020\06\07
07.06.2020
 Súťažné podklady - časť B Súťažné podklady
2020\06\07
07.06.2020
 Súťažné podklady - časť A1 a A2 Súťažné podklady
2020\06\07
07.06.2020
22.07.2024 18:58:21