Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 91033229

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 4 - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Vysvetlenie
2024\07\09
09.07.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania korigent - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\07\08
08.07.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - korigent Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\07\08
08.07.2024
 Vysvetlenie č. 3 príloha SP časť A1, A2 upravená zábezpeka - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Vysvetlenie
2024\07\02
02.07.2024
 Vysvetlenie č. 3 Úprava zábezpeky- Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Vysvetlenie
2024\07\02
02.07.2024
 Vysvetlenie č. 2 Časť B SP upravená - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Vysvetlenie
2024\07\01
01.07.2024
 Vysvetlenie č. 2 Príloha Zmluva upravená - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Vysvetlenie
2024\07\01
01.07.2024
 Vysvetlenie č. 2 - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Vysvetlenie
2024\07\01
01.07.2024
 Vysvetlenie č. 1 - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Vysvetlenie
2024\06\30
30.06.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\06\05
05.06.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\06\04
04.06.2024
 Príloha č. 4 - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Príloha
2024\06\04
04.06.2024
 Príloha č. 3- Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Príloha
2024\06\04
04.06.2024
 Príloha č. 2 Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Príloha
2024\06\04
04.06.2024
 Príloha č. 1- Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Príloha
2024\06\04
04.06.2024
 Súťažné podklady - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Súťažné podklady
2024\06\04
04.06.2024
 Súťažné podklady - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Súťažné podklady
2024\06\04
04.06.2024
22.07.2024 20:10:22