Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Spotrebný materiál

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 92867050 | Kód: 3/2021/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\09\24
24.09.2021
 Príloha č. 1 KZ Príloha
2021\09\24
24.09.2021
 Príloha č. 2 Návrh KZ Príloha
2021\09\24
24.09.2021
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\09\24
24.09.2021
 Súťažné podklady časť B príloha Súťažné podklady
2021\09\24
24.09.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\09\24
24.09.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\09\24
24.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 43952-WYT Výzva na predloženie ponuky
2021\09\24
24.09.2021
22.07.2024 19:17:01