Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 94173325 | Kód: 2/2020/VOP/mesto Skalica

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty Oznámenie o zrušení VO Ostatné dokumenty
2021\12\30
30.12.2021
 Vysvetlenie č. 5 Ostatné dokumenty
2020\10\01
01.10.2020
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2020\09\25
25.09.2020
 Príloha k vysvetleniu č. 3 - opravený výkaz výmer Príloha
2020\09\18
18.09.2020
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2020\09\18
18.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 31401-WYP korigent Výzva na predloženie ponuky
2020\09\14
14.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - korigent - zmena LPP a LOP Výzva na predloženie ponuky
2020\09\11
11.09.2020
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2020\09\11
11.09.2020
 Vysvetlenie č. 1 Krycí list ponuky Vysvetlenie
2020\09\04
04.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest Výzva na predloženie ponuky
2020\08\24
24.08.2020
 Súťažné podklady PD SO 04 Súťažné podklady
2020\08\24
24.08.2020
 Súťažné podklady PD SO 03 Súťažné podklady
2020\08\24
24.08.2020
 Súťažné podklady PD SO 01 Súťažné podklady
2020\08\24
24.08.2020
 Súťažné podklady Rozpočet zadanie Súťažné podklady
2020\08\24
24.08.2020
 Príloha č. 4 SP JED Príloha
2020\08\24
24.08.2020
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2020\08\24
24.08.2020
 Príloha č. 2 SP Návrh ZoD Príloha
2020\08\24
24.08.2020
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\08\24
24.08.2020
 Súťažné podklady časť C Spôsob určenia ceny Súťažné podklady
2020\08\24
24.08.2020
 Súťažné podklady časť B Podrobný opis predmetu zákazky Súťažné podklady
2020\08\24
24.08.2020
 Súťažné podklady časť A1 a A2 Súťažné podklady
2020\08\24
24.08.2020
22.07.2024 18:23:28