Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Upratovacie služby SPF 2022 - 2023

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 94869538 | Kód: 1/2021/VO/SPF/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty Informácia o výsledku zverejnená vo VVO Ostatné dokumenty
2022\02\24
24.02.2022
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2021\12\23
23.12.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\12\21
21.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky upravená Výzva na predloženie ponuky
2021\12\16
16.12.2021
 Upravené Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\12\13
13.12.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\12\13
13.12.2021
 Ostatné dokumenty Korigent výzvy na predkladanie ponúk - oprava PHZ a lehôt Ostatné dokumenty
2021\12\13
13.12.2021
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\12\13
13.12.2021
 Príloha č. 2 Návrh zmluvy na poskytovanie služieb Príloha
2021\12\13
13.12.2021
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\12\13
13.12.2021
 Súťažné podklady časť B VS - Špecifikácia VS Súťažné podklady
2021\12\13
13.12.2021
 Súťažné podklady časť B SS Špecifikácia SS Súťažné podklady
2021\12\13
13.12.2021
 Súťažné podklady časť B ZS - špecifikácia Súťažné podklady
2021\12\13
13.12.2021
 Súťažné podklady časť B VS Súťažné podklady
2021\12\13
13.12.2021
 Súťažné podklady časť B SS Súťažné podklady
2021\12\13
13.12.2021
 Súťažné podklady časť B ZS Súťažné podklady
2021\12\13
13.12.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\12\13
13.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 58465-WYS Výzva na predloženie ponuky
2021\12\13
13.12.2021
 Oznámenie o výsledku a poradí Upratovanie 2022 - 2023 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\24
24.01.2022
22.07.2024 19:55:48