Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 96240961 | Kód: 1/2019/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 PD - rozpočet upravený Príloha
2019\03\26
26.03.2019
 Príloha - 5106-WYP Príloha
2019\03\26
26.03.2019
 Vysvetlenie č. 6 Vysvetlenie
2019\03\26
26.03.2019
 PD 18 Vsakovacia jama Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 17 Drenáž Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 16 Petanque Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 15 tribúna REZ Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 14 tribúna 2 Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 13 tribúna 1 Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 12 Detaily Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 11 Basketbalové ihrisko pôdorys Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 10 basketbalové ihrisko základy Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 9 Futbalová bránka Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 8 Striedačky Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 7 Ochranná sieť Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 6 Futbal pohľady Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 5 Futbalové ihrisko pôdorys Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 4 Futbalové ihrisko základy Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 3 Nový stav Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD 2 Súčasný stav Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD - 1 situácia Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD Vizuálny pohľad ihrisko Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD Technická správa Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 PD rozpočet Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_5106_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha - rozpočet Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Príloha č. 2 SP Návrh zmluvy Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 SP Príloha č. 1 Príloha
2019\03\11
11.03.2019
 Súťažné podklady - Revitalizácia športového areálu pri Gymn Súťažné podklady
2019\03\11
11.03.2019
22.07.2024 18:57:47