Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zberný dvor Komárno

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 96618035 | Kód: 2/2021/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 2/2021/VO/po Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\13
13.09.2021
 Súťažné podklady PD ZTI pdf Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady PD ZTI dwg Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady PD Statika Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady PD Spevnená plocha Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady PD PPO Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady PD ELTECOR TS Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady PD ELTECOR dwg Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady PD ELTECOR pdf Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady PD Architektúra Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č. 2 Návrh ZoD Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady Zberný dvor Komárno zadanie Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 2/2021/VO/po Výzva na predloženie ponuky
2021\08\10
10.08.2021
22.07.2024 19:19:51