Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a jedlých olejov a tukov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 96619726

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 2 príloha Časť B SP úprava výšky poistenia Vysvetlenie
2024\07\02
02.07.2024
 Vysvetlenie č. 2 - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Vysvetlenie
2024\07\02
02.07.2024
 Vysvetlenie č. 1 Príloha Prehľad vývozu typu nádoby za mesiac január 2024 - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Vysvetlenie
2024\06\28
28.06.2024
 Vysvetlenie č. 1 príloha Prehľad vývozu typu nádoby za mesiac júl 2023 - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Vysvetlenie
2024\06\28
28.06.2024
 Vysvetlenie č. 1 Príloha Prehľad vážnych lístkov za mesiac január 2024- Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Vysvetlenie
2024\06\28
28.06.2024
 Vysvetlenie č. 1 príloha Prehľad vážnych lístkov za mesiac júl 2023 Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Vysvetlenie
2024\06\28
28.06.2024
 Vysvetlenie č. 1 - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Vysvetlenie
2024\06\28
28.06.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\05\31
31.05.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\05\30
30.05.2024
 Príloha - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Príloha
2024\05\30
30.05.2024
 Príloha - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Príloha
2024\05\30
30.05.2024
 Príloha - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Príloha
2024\05\30
30.05.2024
 Súťažné podklady - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Súťažné podklady
2024\05\30
30.05.2024
 Súťažné podklady - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Súťažné podklady
2024\05\30
30.05.2024
22.07.2024 20:15:28