Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
101/2024 Potraviny 2
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-22 10:00
22.07.2024
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
56/2024 Potraviny 3
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-31 13:00
31.07.2024
13:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.07.2024 03:47:47